Start Personer Uppdrag Plats Kontakt Integritet Aktuellt Vi svarar Sök

PoP Data

Backavägen 5

811 91 SANDVIKEN

026 - 21 62 96

070 - 328 53 78

email: PoP DataVi tar vårt ansvar!


PoP Data värnar om integriteten.


Vi lämnar inte - utan kundernas tillåtelse - information om våra kunder, eller vilka dom är i annat fall än där lagen kräver det av oss.


Vi samlar enbart in information i vår verksamhet som behövs för att stödja dig bättre och kommer inte - utan din tillåtelse - sälja, sprida eller låna ut underlag/information till andra på ett sätt som äventyrar vårt samarbete och din verksamhet i annat fall än där lagen kräver det av oss.

PoP Data


Integritet