Start Personer Uppdrag Plats Kontakt Integritet Aktuellt Vi svarar Sök

PoP Data

Backavägen 5

811 91 SANDVIKEN

026 - 21 62 96

070 - 328 53 78

email: PoP DataNågra vanliga frågor och svar


- Kan du ha nytta av CAD-ritningar, även om du inte har köpt något eget CAD-program?


Det går bra. Det finns gratisprogram för att studera och kommentera ritningarna på bildskärm samt skriva ut dom på en vanlig A4-skrivare. Du kan även få ritningarna som vanliga pdf-dokument, som du läser med Adobe Reader, om du önskar det.


- Varför skall du använda CAD-ritningar i stället för handgjorda ritningar?


Dels går det för det mesta snabbare att rita med datorer, dels är ändringar i befintliga CAD-ritningar mycket enklare att genomföra. Dessutom förväntar sig fler och fler företag att få ritningarna i elektronisk form.


- Hur kan vi hjälpa dig även om du inte bor i närheten?


Med dagens tekniska hjälpmedel går det mycket bra att arbeta på distans. Det finns gratisprogram som man kan använda om man inte äger ett CAD-program. Med dessa program kan man studera och kommentera på respektive ritning under renritningsfasen. Kommentarerna skickas tillbaka till oss via email för eventuell justering/komplettering.


Det går naturligtvis även att använda fax eller vanlig post vid behov t.ex. för en större mängd handritat underlag som man inte vill skanna och skicka via email.


- Varför skall du utnyttja oss i stället för att rita själv?


Vår aggressiva prissättning skall förhoppningsvis motivera detta. Du kan dessutom disponera dina kunskaper och din tid för mer kvalificerade uppdrag.


Kontakta oss och gör en liten test så ser du om det passar dig.

PoP Data


Vi svarar